Maskinutveckling

Från idé till produkt

Jag bedriver utveckling och design av maskiner och konstruktioner. Det är en diffus beskrivning, men jag verkar också inom många områden och gör många olika saker. Maskindesign omfattar en hel del mer än bara göra ritningar:

Är det gjort av atomer och utför fysiska funktioner är det förmodligen inom min domän. Mekanik är ganska mycket ett universalverktyg och jag strävar efter att ha både bred och djup förståelse för dess tillämpningar.

Eco Log Forestry - Skogsmaskiner
Produktvård - dvs. Åtgärda identifierade problem på befintliga produkter.
CAD (Creo), FEM (Creo Simulate), beräkningar (MathCAD).

Metso - Gruvpumpar
Hållfasthets- och vibrationsanalyser av pumpar med bärstrukturer och lyftdon.
FEM (ANSYS), CAD (Inventor), beräkningar (MathCAD).

Packsize - Kartongmaskiner
Utvecklade en ny maskin för vikning och limning av kartonglådor.
CAD (Solidworks), FEM (Pro/Mechanica), beräkningar och rörelseanalyser (MathCAD).

Northmen - Drondesign
Gjorde design och analys av ett chassi till en yrkesdron som behövde vara lätt och stryktåligt.

Swedish Steel Yachts - Båtdesign
Design av skrov i superduplex rostfritt stål. Hållfasthetsanalyser, klassning enligt DNV, produktionsanpassning för svets, laser, monteringsrigg.
CAD (Inventor, Pro/Engineer), FEM (Pro/Mechanica), beräkningar (MathCAD), mm.

Concordance/NITIU - Diverse
Radarfixturer, bärverk och strukturella element, prototyper, hydroformning och ölbryggning, fönsterlås, dykningsutrustning.
CAD (Inventor, Pro/Engineer), FEM (Pro/Mechanica), beräkningar (MathCAD), mm.

Sandvik - Stålproduktion
Design av valsverk, justerstation, vattenlås, portalrobot, skrothantering, diverse apparater och funktioner. Hållfasthetsanalyser av lastbärande komponenter.
CAD (Inventor, Pro/Engineer), FEM (Pro/Mechanica), beräkningar (MathCAD), mm. Stål och industriartiklar såsom linjärstyrningar, kuggremmar, etc.

ABB - Kraftelektricitet
Utveckling och design av stålrack, elskåp, isolation, ljudisolering, produktdetaljer, jordbävningsanalys, komponentinterface, mm.
CAD (Solidworks, Pro/Engineer), FEM (Pro/Mechanica), beräkningar (MathCAD), mm. Stål och industriartiklar.

Vattenfall, Forsmark, OKG - Kärnkraft
Design, hållfasthetsanalys och utformning av bassängutrustning, bränsleservicerigg, servicerobot, belysningsmaster, krocksäker vägutrustning, mm.
CAD (Inventor, Pro/Engineer), FEM (Pro/Mechanica), beräkningar (MathCAD), mm. Stål, keramer, kuggdrift.

Cortus - Biogasproduktion
Design, produktion och tillverkning av biogasreaktor. Isolerbetong, injektorer, lavaldysor, kemiska givare, askcyklon, gassluss, anläggningslayout, mm.
Stål och industriartiklar såsom rörkopplingar, ventiler, containeranpassningar och transport av tunga artiklar, etc. EXE-klassningar, tryckkärl. ATEX-miljöer. Hållfasthetsanalyser av bärverk.
CAD (Inventor, Pro/Engineer), FEM (Pro/Mechanica), beräkningar (MathCAD).

BT - Palltruckar
Design, utveckling, produktvård av maskindelar. Incidentutredningar, omdesign, produktionsanpassning.
CAD (Pro/Engineer, Mechanical Desktop), FEM (Pro/Mechanica, ANSYS), beräkningar (MathCAD), mm. Stål.

Siemens Elema, Datex Ohmeda - Intensivvårdsrespiratorer
Design av funktionskritiska komponenter och tillbehör.
CAD (Pro/Engineer, Solidworks). Stål, aluminium, formsprutade och maskinbearbetade plaster.

Personal Chemistry - Kemlaboratorieutrustning
Utveckling av mikrovågsdriven reaktionsaccelerator.
CAD (Pro/Engineer).

Jag har huvudsakligen verkat som underkonsulter genom firmor som förutom ovanstående projekt också givit blandade uppdrag:

Rejlers - Ingenjörsfirma
Hållfasthetsanalyser av maskindelar, torn, master, industristålbyggnationer, skördaraggregat för skogsbruk, mm.

Concordance - Projektledningsfirma
Ölbryggverk, solpaneler. En del hugskott om produkter som fortfarande är hemliga...

Etteplan, Procema, Calderys, GESAB, aBroker samt några fler småfirmor
Hållfasthetsanalyser, betongfundamentdimensionering, israsskydd, produktdesign, plastpallar,höljen till värmekameror och annan elektronik, mm.

Konstnärer Ett antal uppdrag från olika konstnärer som behövt hjälp med godkännande av verk som uppförts på allmän plats.
Kul och annorlunda!


Kontakt: michail@stockfelt.com
Kuppbolsvägen 64 A, 80430 Gävle, 070 - 301 37 31, BG:5366-9909